Důležité informace k výuce od 5. 10. 2020


Vážení rodiče, milí žáci,

posílám důležité informace k nastávajícímu období. Informace vycházejí z Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020, vydaného v Brně dne 1. října 2020. Opatření jsou účinná ode dne 5. října 2020 od 00:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin.

Pro naši školu to znamená následující:

Odborný výcvik

 • bude probíhat beze změny podle platného rozvrhu;
 • žáci mohou konat odborný výcvik na pracovištích firem (pokud jednotlivě firmy nerozhodnou vzhledem ke své situaci jinak);

Teoretické vyučování

 • od pondělí 5. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka podle platného rozvrhu a podle instrukcí vyučujících;
 • žáci mají osobní přítomnost na výuce zakázanou, účast na distanční výuce je však pro žáky ze zákona povinná, případnou neúčast (neplnění úkolů) bude třeba omlouvat stejně jako při běžné výuce;
 • hlavní komunikační kanál bude EduPage;

Domov mládeže

 • bude v běžném provozu pro žáky, kteří mají v rozvrhu odborný výcvik (nebo praxe u žáků z jiných škol);
 • žáci, kteří mají v rozvrhu teoretické vyučování, na domově nebudou;
 • stravování bude v plném rozsahu zabezpečeno (při dodržení hygienických pravidel);
 • úhrada za pobyt na DM bude poměrně krácena podle počtu dnů distanční výuky;

Školní jídelna

 • bude v provozu (při dodržení hygienických pravidel);
 • žáci tříd, kteří jsou přihlášeni ke stravování a mají v pondělí 5. 10. 2020 teoretické vyučování, budou odhlášeni; mohou se však individuálně přihlásit a odběr oběda si dohodnout s vedoucí školní jídelny.

Ing. Pavel Dvořáček

ředitel školy