Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorSRPŠ na naší škole

Pár slov o činnosti Spolku rodičů a přátel školy při SŠ TEGA Blansko, příspěvková organizace.

informace v PDF souboru

Vážení rodiče, milí návštěvníci těchto stránek! Jsme rádi, že vám můžeme poskytnout pár informací o existenci našeho spolku.

Historie Spolku sahá již do dávné minulosti. Z počátku byla činnost Spolku poněkud pestřejší. Byly organizovány školní plesy, podzimní i jarní burzy a jiné kulturní i společenské akce. Tuto činnost bylo možno provozovat hlavně proto, že do činnosti spolku bylo zapojeno celkem velké množství členů. Probíhaly také pravidelné schůzky Rady spolku, kde se diskutovalo stylem komunikace žák – učitel, žák – rodič, učitel – rodič. Na schůzkách byl vždy přítomen i někdo z vedení školy, takže případné nejasnosti nebo problémy bylo možno řešit operativně.

Jednou do roka se také scházel Výbor spolku, který byl oprávněn řešit některé vnitřní nebo organizační záležitosti Spolku.

Postupem doby ale činnost spolku ustávala, protože jednak ubývalo členů ochotných spolupracovat a jednak ubývaly i finanční prostředky, s kterými by bylo možno pracovat. Samozřejmě rostly i ceny.

V roce 2017 byly schváleny nové Stanovy a od nich se potom také činnost spolku odvíjela. Později se činnost spolku zúžila jen na pravidelné schůzky Rady spolku, ale s dalším poklesem zájmu rodičů být aktivními zástupci jednotlivých tříd, resp. kolektivu žáků, řídla i četnost těchto schůzek.

A to je velká škoda. Vždyť komunikace na neformální bázi, je důležitým prvkem ve výchovném a vzdělávacím procesu. Obzvlášť v dnešní složité době.

Stanovy spolku SŠ TEGA Blansko v PDF

Apelujeme tedy znovu a stále na pochopení rodičů všech žáků naší školy, zejména žáků prvních ročníků, zdali by nebyli ochotni stát se členy Rady našeho spolku a výrazně tím přispět k opětovnému navázání lepší komunikace.

Současně prosíme o příspěvek na činnost našeho spolku. O výši a termínu příspěvku bývají rodiče informováni formou dopisu předávaného začátkem školního roku svým dětem. Jestliže někdo z vás bude ochoten přispět i částkou vyšší, budeme vám velmi vděčni. Za poskytnutý příspěvek předem děkujeme.

Nezbývá nám, než vám popřát, aby vaše děti ve zdraví, klidu a s přiměřeným sebevědomím vstřebávali svoje nové znalosti a dovednosti. A hlavně, aby rádi navštěvovali naši školu a ta pro ně byla přínosem.

Za výbor Spolku předseda, Dušan Kupka