Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorŠkolní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně, metodik prevence

Ing. Leona Přibylová

tel: +420 516 419 621
mobil: +420 606 220 246
e-mail: leona.pribylova@sosblansko.cz

Školní psycholog

Mgr. Bc. Karel Hlavička

mobil: +420 777 327 108
e-mail: karel.hlavicka@sosblansko.cz


Metodik prevence

Ing. Jiří Voldán

e-mail: jiri.voldan@sosblansko.cz


Výchovné poradenství

 • je služby určená žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Výchovný poradce pomáhá při profesní orientaci žáka, při prevenci a dále při řešení školních a výchovných problémů.

Cílem jeho práce je zdárný průběh studia a úspěšný osobnostní rozvoj žáka.

Všechny získané informace jsou důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Náplň práce výchovného poradce:

 • seznámení žáků prvních ročníků s formami a způsobem studia na naší škole
 • seznamovací dny 1. ročníků, které se konají na začátku školního roku
 • podpora žáků při zvládání adaptačních potíží při vstupu na střední školu
 • poskytuje informace o případných možnostech studia na VOŠ a VŠ, dnech otevřených dveří na jednotlivých VŠ a veletrhu vzdělávání, např. Gaudeamus
 • poskytuje pomoc se studiem ve zvláštních situacích – specifické poruchy učení, vysoká omluvená absence, neprospěch, nehodnoceno, …
 • pomáhá při řešení vztahových obtíží – pozice ve třídě, kontakt s pedagogy, prevence šikany, složitá osobní nebo rodinná situace
 • spolupracuje se metodikem prevence školním i okresním při zjišťování a nápravě nežádoucích jevů – alkohol, drogy, šikana, záškoláctví, …
 • spolupracuje s odborníky mimo školu – PPP, střediska výchovné péče, Policie ČR, OSPOD, …
 • pomoc při řešení problémů s organizací přípravy k závěrečným zkouškám a k maturitě
 • pomoc, kde hledat informace ohledně nástupu do zaměstnání nebo se správně rozhodnout o dalším studiu
 • jak správně pracovat s webovými stránkami, které jsou pro tato rozhodnutí důležitá
 • poskytuje informace pro správné vyplnění přihlášky k dalšímu případnému studiu
 • pomáhá, jak správně potupovat při odvolacím řízení při neúspěchu u DT maturitní zkoušky, případně nepřijetí na VŠ


Prevence


Užitečné odkazy

Metodické dokumenty (doporučení a pokyny), MŠMT ČR (msmt.cz)

Metodické doporučení MŠMT č. j. 21291/2010-28 a Metodický pokyn MŠMT č. j. MSMT 21149/2016

Adresy a kontakty, které můžete vyhledat v případě potřeby:

www.reknidrogamne.cz

www.kourenistop.cz

www.nekuratka.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.kybersikana.eu

www.iporadna.cz (internetová poradna)

www.anabell.cz (poruchy příjmu potravy)

www.dkc.cz (dětské krizové centrum)

www.linkabezpeci.cz

www.modralinka.cz