VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2024/2025


VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2024/2025

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení

maturitní obor Mechanik elektrotechnik

maturitní obor Mechanik seřizovač

tabulka přiřazení bodů k průměrné známce - maturitní obory

3 leté učební obory

obor Nástrojař

tabulka přiřazení bodů k průměrné známce - učební obory

Postup přihlášení
Návod jak postupovat v přijímacím řízení najdete na stránkách www.prihlaskynastredni.cz

Ing. Pavel Dvořáček, v.r.
ředitel
SŠ TEGA Blansko