Celostátní matematická soutěž Matematický klokan


V pátek 18. března 2021 se žáci čtyřletých oborů naší školy zapojili prostřednictvím Edupage do řešení celostátní matematické soutěže Matematický klokan. Přestože soutěž nebyla dopředu plánovaná a organizace probíhala na poslední chvíli, do soutěže se zapojilo 21 žáků. Výsledky jsou ZDE. Blahopřejeme všem účastníkům a děkujeme za propagaci naší školy v celostátní soutěži!

Ing. Marie Hanáková, učitelka matematiky