Technická olympiáda


V úterý 22. března se naší škole konala Technická olympiáda žáků 6. a 7. tříd základních škol.

Soutěž mohla po nucené přestávce proběhnout opět s větším počtem účastníků a zájem byl proto velký. Soutěže se zúčastnilo 33 žáků z jedenácti základních škol. Soutěž byla rozdělena na tři části. V elektrotechnické části si žáci ZŠ vyzkoušeli svoje dovednosti při zapojování elektrického obvodu. V rámci strojírenské části soutěže prokázali žáci svoji šikovnost při zhotovení jednoduchého kovového výrobku. Soutěžící ukázali také svoje schopnosti při práci s počítačem. Pochvalu za dobrou práci zaslouží všichni, ale vítěz může být jen jeden. Tím se stal Jan ze Základní školy Lipovec.

Poděkování za podporu soutěže patří také firmám ALPS Electric Czech, s.r.o. a TE Connectivity Kuřim.