Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorKUCHAŘ - ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání:

 • 65-51-H/01 Kuchař - číšník

Stupeň vzdělání:

 • střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání:

 • 3 roky, denní studium

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

 • písemná
 • praktická
 • ústní

PROFIL ABSOLVENTA

 • orientuje se v recepturách teplých, studených a dietních pokrmů a použije vhodné technologické postupy;
 • používá technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu a dbá na jejich údržbu;
 • posoudí vlastnosti jednotlivých druhů potravin a nápojů a zvolí vhodný technologický postup při zhotovování pokrmů;
 • určuje spotřebu základních surovin a konveniencí, normuje pokrmy a nápoje a kalkuluje jejich ceny;
 • kontroluje kvalitu připravovaných pokrmů, správně uchovává pokrmy, esteticky dohotovuje a expeduje;
 • sestaví jídelní a nápojový lístek podle gastronomických pravidel a pravidel racionální výživy;
 • ovládá základy jednoduché a složité obsluhy v různých druzích odbytových středisek;
 • volí vhodné formy obsluhy podle společenské příležitosti a používá vhodný inventář;
 • umí společensky vystupovat a profesionálně jednat ve styku s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky;
 • dovede sjednat nákup surovin a dalšího materiálu;
 • zpracovává kalkulaci cen výrobků a služeb;
 • zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se hygieny, BOZP a požární prevence;
 • sestaví slavnostní menu pro slavnostní příležitosti;
 • absolvuje barmanský kurz;

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Absolvent disponuje kompetencemi pro činnosti v provozovnách večejného stravování na úseku výroby a odbytu. Ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní, zhotovuje pokrmy teplé, studené kuchyně, připravuje jednoduché moučníky, esteticky je upravuje a kontroluje kvalitu provedení práce. Umí správně uchovávat pokrmy. Ovládá i základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti.
Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravovánív pozici zaměstnance. Po nezbytné praxi v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

KURZY BĚHEM STUDIA

 • Barmanský
 • Somelierský
 • Carvingový
 • Baristický

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Studium ve dvouletých nástavbových oborech pro absolventy tříletých oborů.

obor kuchař číšník