Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorMechanik elektrotechnik

Kód a název oboru vzdělání:

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Stupeň vzdělání:

 • Střední vzdělání s MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Délka a forma vzdělávání:

 • 4 roky, denní studium

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk nebo matematika
 • elektrická měření (zahrnuje předměty elektrická měření, elektronika a číslicová technika)
 • mechatronika (zahrnuje předměty mechatronika a automatizace)
 • odborný výcvik (zahrnuje předměty odborný výcvik, elektrická měření, mechatronika a výpočetní technika)

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • studium na vyšší odborné škole
 • studium na vysoké škole

PROFIL ABSOLVENTA

 • navrhuje, sestavuje a seřizuje automatizační (mechatronické) obvody;
 • navrhuje, sestavuje a provádí diagnostiku elektronických obvodů;
 • zná technologii výroby elektronických obvodů;
 • řeší základní úlohy v oblasti řízení a regulace mechatronických soustav;
 • dodržuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci;
 • navrhuje vhodný materiál pro konstrukční prvky a komponenty;
 • navrhuje řídící program jednoduchého zařízení pro programovatelný logický automat (PLC), zapojuje elektrické schéma pro připojení PLC a umí odzkoušet činnost zařízení;
 • umí naprogramovat spolupráci robota s dalšími zařízeními tvořící modulární výrobní systém;
 • umí diagnostikovat a odstranit poruchy pneumatických mechanizmů, zabezpečí jejich provozuschopnost;
 • zná základní ekonomické zákonitosti a zásady podnikání, postupy vedení dokladů;
 • umí používat měřidla a měřící přistroje pro běžnou kontrolu součástek a měření základních technických veličin;
 • má široké znalosti z oblasti výpočetní techniky a její využití v oblasti elektrotechniky;
 • splňuje legislativní podmínky pro práci na elektrických zařízeních.

Po úspěšném vykonání školení a zkoušky dle zákona č. 250/2021 Sb. a NV č. 194/2022 Sb (dříve vyhláška č. 50/1978 Sb.) se může uplatnit v samostatném podnikání.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent může s výhodou využít svoje znalosti a dovednosti z oblasti elektroniky, ICT i automatizační techniky.
Uplatní se při navrhování a seřizování automatizačních výrobních linek a robotizovaných pracovišť, bez nichž se neobejde žádná moderní hromadná výroba, například při výrobě počítačů, mobilních telefonů, ale i automobilů apod. * Absolvent může pracovat i v servisu CNC strojů, které automatizační prvky využívají. Je kvalifikovaným pracovníkem schopným samostatně vykonávat práce při projektování, konstrukci, výrobě, montáži a diagnostice v provozu i údržbě elektrotechnických obvodů a elektrických zařízení.

Po nástupní praxi je připravený na výkon technika konstrukčního, technologického, montážního a provozního charakteru, ale i na další funkce v odborných útvarech.