Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorStřední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.
Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.
Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má - li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.
Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Kontaktní údaje správce:
Název školy: Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
IČO: 00497126
Sídlo: Bezručova 1601/33, Blansko


Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace, Hybešova 15, Brno, 602 00, Mgr. Anežka Rejzková, tel.: +420 / 732 337 492, e-mail: gdpr@vim-jmk.cz

Ke stažení v PDF